Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Titlul proiectului


„Intarirea capacitatii administrative a Institutului de Fizica Atomica
in vederea cresterii potentialului de a desfasura activitati
de cercetare-dezvoltare-inovare”


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala